SCOPOPHILIA 2017
„O.t“, 2017
Tusche / Bleistift / Spray / Mix Auf Papir, 42 cm x 30 cm
© O. Marceta
prev|next
32/32
OLIVER MARCETA